Skorzystaj z tego podręcznika w razie problemów lub gdy chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z odtwarzacza.


Kolor odtwarzacza sprzedawanego w niektórych krajach/regionach może różnić się od przedstawionego.


Niniejszy [Przewodnik pomocniczy] zawiera informacje dotyczące najnowszej wersji oprogramowania systemowego odtwarzacza.
Zaktualizuj oprogramowanie systemowe do najnowszej wersji, aby móc korzystać z ostatnio dodanych funkcji.


Funkcje dodane w wer. 1.20

dodano funkcję [Automatyczne wyłączenie] do menu, aby oszczędzać energię akumulatora.


Funkcje dodane w wer. 2.00

Dodano ustawienie funkcji [Przesył. strum. w wys. rozdz.].

Włączono tworzenie, usuwanie i zmianę nazw zakładek w „Odtwarzacz muzyki”.

Do ekranu biblioteki w „Odtwarzacz muzyki” dodano funkcję szukania słowa kluczowego.


Funkcje dodane w wer. 3.00

Po nawiązaniu połączenia Bluetooth można teraz również dokonać regulacji dźwięku.

Do ekranu odtwarzania w „Odtwarzacz muzyki” dodano funkcję [Szukaj podobnych].

W „Odtwarzacz muzyki” włączono DSEE Ultimate™.


Funkcje dodane w wer. 4.00

360 Reality Audio zostało włączone. (360 Reality Audio może być niedostępne w niektórych krajach lub regionach.)

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.