Digital Media PlayerNW-A25/A25HN/A26HN/A27HN

Използвайте това ръководство, когато имате проблеми или когато искате да научите как се използвавашият WALKMAN®.


Когато актуализирате системния софтуер на вашия Walkman до версия 1.10 или по-нова, ще бъде добавено меню за аудио с висока разделителна способност.
Търсене на песни