Digital Media PlayerNW-A25/A25HN/A26HN/A27HN

Korzystanie z funkcji usuwania szumów

Funkcja usuwania szumów działa wyłącznie w połączeniu ze słuchawkami redukującymi szumy. Kompatybilne z tym produktem słuchawki redukujące szumy: MDR-NW750N/MDR-NW750NE. Korzystając z funkcji [Wybierz słuchawki] należy wybrać używane słuchawki redukujące szumy, a następnie wykonać poniższe czynności.

  1. Podłącz kompatybilne słuchawki do odtwarzacza Walkman.
  2. Z menu Home wybierz [Usuwanie szumów].
  3. Wybierz [Usuwanie szumów: wł./wył.] - [Wł.].

    wyświetli się w obszarze informacji.

Wskazówka

  • Ustawienia funkcji usuwania szumów można regulować.