Digital Media PlayerNW-A25/A25HN/A26HN/A27HN

Jak korzystać

Czynności wstępne

Witryna rejestracyjna dla klientów

Przed przystąpieniem do eksploatacji

Obsługa odtwarzacza Walkman

Elementy i przyciski

Zasilanie/ładowanie

Ustawienia początkowe

Podstawowe operacje

Karta microSD

Menu Home/menu opcji

Podłączanie odtwarzacza Walkman do komputera

Inicjowanie/aktualizacja

Korzystanie z plików

Przesyłanie/usuwanie plików

Czynności wykonywane przy przesyłaniu plików do odtwarzacza Walkman

Instalowanie programu Media Go

Instalowanie programu Content Transfer

Importowanie plików do programu

Przesyłanie plików do odtwarzacza Walkman

Usuwanie plików z odtwarzacza Walkman

Korzystanie z programu Media Go

Muzyka

Odtwarzanie muzyki

Usuwanie utworów

Korzystanie z zakładek

Wyświetlanie tekstu utworów

Kanały SensMe™

Ustawienia muzyki

Zdjęcia/wideo/podcasty

Oglądanie zdjęć

Oglądanie wideo

Odtwarzanie podcastów

Ustawienia zdjęć

Ustawienia wideo

Radio FM

Słuchanie radia FM

Ustawienia radia FM

Karta microSD

Karta microSD

Usuwanie szumów

Korzystanie z funkcji usuwania szumów

Ustawienia usuwania szumów

Bluetooth

Czym jest funkcja Bluetooth?

Łączenie z urządzeniami audio Bluetooth

Odtwarzanie za pomocą urządzenia audio Bluetooth

Wysyłanie/odbieranie danych przez połączenie Bluetooth

Informacje na temat urządzeń audio Bluetooth

Ustawienia Bluetooth

Uwagi dotyczące funkcji Bluetooth

NFC

Czym jest funkcja NFC?

Łączenie jednym dotknięciem (NFC)

Ustawienia

Ustawienia muzyki

Ustawienia zdjęć

Ustawienia wideo

Ustawienia radia FM

Ustawienia usuwania szumów

Ustawienia Bluetooth

Ustawienia timera alarmu i uśpienia

Wybór słuchawek

Ustawienia ogólne

Ustawienia językowe

Komunikat

Środki ostrożności

Witryna pomocy technicznej dla klientów

Dane techniczne

Dane techniczne