Digital Media PlayerNW-A25/A25HN/A26HN/A27HN

Uwagi dotyczące podłączania odtwarzacza Walkman do komputera

  • Nie należy odłączać odtwarzacza Walkman od komputera podczas przesyłania plików między odtwarzaczem Walkman a komputerem za pośrednictwem łączności USB. Może to spowodować utratę przesyłanych danych oraz danych znajdujących się w pamięci odtwarzacza Walkman.

  • Nie należy włączać, uruchamiać ponownie, wznawiać działania po uśpieniu ani wyłączać komputera przy odtwarzaczu Walkman podłączonym za pośrednictwem łączności USB. Może to doprowadzić do nieprawidłowego działania odtwarzacza Walkman. Przed wykonaniem tych czynności należy odłączyć odtwarzacz Walkman od komputera.