Digital Media PlayerNW-A25/A25HN/A26HN/A27HN

Ustawianie timera wyłączania ekranu

Istnieje możliwość określenia czasu, po którym ekran zostanie wyłączony, jeśli nie są wykonywane żadne czynności.

 1. Z menu Home wybierz [Ustawienia].
 2. Wybierz [Ustawienia ogólne] - [Timer wyłączania ekranu] - żądane ustawienie.

Uwaga

 • Ekran nie zostanie wyłączony w następujących sytuacjach:
  • W trakcie odtwarzania lub usuwania filmów lub podcastów wideo
  • W trakcie odtwarzania utworów, jeśli włączony jest ekran odtwarzania i dla ustawienia [Wyświetlaj tekst] dla muzyki wybrano opcję [Wł. (ekran zawsze wł.)]
  • W trakcie przeglądania, tworzenia lub odzyskiwania baz danych
  • Gdy uruchomiony jest alarm
  • W trakcie połączenia poprzez Bluetooth
  • W trakcie wyszukiwania stacji FM
  • W trakcie automatycznego ustawiania stacji FM
 • Po podłączeniu odtwarzacza Walkman do komputera jasność ekranu odtwarzacza jest zmniejszana.