Digital Media PlayerNW-A25/A25HN/A26HN/A27HN

Korzystanie z przełącznika HOLD

Przełącznik HOLD uniemożliwia naciśnięcie przycisku i przypadkowe włączenie odtwarzacza.

  1. Przesuń przełącznik () w kierunku wskazanym strzałką.
    Funkcja HOLD zostanie włączona, a działanie wszystkich przycisków - zablokowane.

Wskazówka

  • Przesunięcie przełącznika () w przeciwnym kierunku spowoduje wyłączenie funkcji HOLD.
  • miga u góry ekranu miga ikona po naciśnięciu dowolnego przycisku, wskazując, że funkcja HOLD jest włączona.