Използвайте това ръководство, когато срещате затруднения или когато искате да научите как да използвате вашия WALKMAN®.


Цветът на този модел Walkman, продаван в някои държави/региони, може да е различен от показания по-горе.


Това Помощно ръководство е достъпно и под формата на PDF файл, който може да бъде изтеглен от тук.


Следното съдържание беше добавено към това „Помощно ръководство“ според актуализирането на софтуерната версия на Вашия Walkman 1.10 и по-късни.

Приложението aptX HD беше добавено към съвместимия Bluetooth кодек.


Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.