Χρησιμοποιήστε αυτό το εγχειρίδιο όταν αντιμετωπίζετε προβλήματα ή όταν θέλετε να μάθετε πώς να χρησιμοποιήσετε το WALKMAN®.


Το χρώμα του Walkman που πωλείται σε ορισμένες χώρες/περιοχές ενδέχεται να διαφέρει από αυτό που εμφανίζεται παραπάνω.


Ο παρών Οδηγός βοήθειας διατίθεται και σε αρχείο μορφής PDF, που μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.


Τα παρακάτω περιεχόμενα έχουν προστεθεί σε αυτόν τον “Οδηγός βοήθειας” σύμφωνα με τις ενημερώσεις της έκδοσης λογισμικού του Walkman 1.10 και νεότερη.

Το aptX HD έχει προστεθεί στο συμβατό κωδικοποιητή Bluetooth.


Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.