Bruk denne håndboken hvis det oppstår problemer, eller du trenger å finne ut hvordan du skal bruke WALKMAN®.


I enkelte land/områder kan Walkman ha en annen farge enn de som er vist ovenfor.


Denne hjelpeveiledningen er også tilgjengelig som PDF, og kan lastes ned her.


Følgende innhold har blitt lagt til i denne “Hjelpeveiledning” i samsvar med oppdateringene av Walkman programvareversjon 1.10 og senere.

aptX HD har blitt lagt til den kompatible Bluetooth-kodeksen.


Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.

Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.