Använd den här manualen när du har problem eller om du behöver veta hur du använder din WALKMAN®.


Färgen på Walkman-modeller som säljs i somliga länder/områden kan skilja sig från den som visas ovan.


Denna hjälpguide finns även som en PDF-fil, som går att ladda ner här.


Följande innehåll har lagts till i denna ”Hjälpguide” i enlighet med uppdateringen av din Walkmans systemprogramvara till version 1.10 eller senare.

aptX HD har lagts till som kompatibel Bluetooth-kodek.


Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.

Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.