Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Používání nabídky Home

Nabídka Home je výchozím bodem pro všechny aplikace, například hledání skladeb a změnu nastavení.

  1. Stiskněte a podržte tlačítko (), dokud se nezobrazí nabídka Home.
  2. Stisknutím tlačítka () vyberte požadovanou nabídku (například [Music]) a pak stisknutím tlačítka () volbu potvrďte.

  3. Stisknutím tlačítka () vyberte požadovanou funkci (například [Album]) a poté stisknutím tlačítka () volbu potvrďte.

  4. Stisknutím tlačítka () vyberte požadovaný obsah (například požadované album) a stisknutím tlačítka () volbu potvrďte.

  5. Stisknutím tlačítka () vyberte požadovaný obsah (například požadovanou skladbu) a stisknutím tlačítka () volbu potvrďte.

Tip

  • Na předchozí obrazovku se při přehrávání skladby vrátíte stisknutím tlačítka ().
  • Do nabídky Home se při přehrávání skladby vrátíte stisknutím a podržením tlačítka ().