Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Návody

Začínáme

Před použitím

Používání přehrávače Walkman

Součásti a ovládací prvky

Napájení/nabíjení

Počáteční nastavení

Základní činnosti

Nabídka Home / nabídka možností

Připojení přehrávače Walkman k počítači

Inicializace/aktualizace

Přenesení/odstranění obsahu

Postup přenosu obsahu do přehrávače Walkman

Instalace softwaru Music Center for PC

Instalace softwaru Content Transfer

Import obsahu do softwaru

Přenos obsahu do přehrávače Walkman

Odstranění obsahu z přehrávače Walkman

Použití softwaru Music Center for PC

Hudba

Přehrávání hudby

Odstranění skladeb

Nabídka Music Settings

Fotografie

Prohlížení fotografií

Nabídka Photo Settings

Rádio FM

Poslech rádia FM

Nabídka FM Radio Settings

Nastavení

Nabídka Music Settings

Nabídka Photo Settings

Nabídka FM Radio Settings

Nastavení časovače vypnutí

Nabídka Common Settings

Nastavení jazyka

Oznámení

Bezpečnostní opatření

Webová stránka zákaznické podpory

Technické údaje

Technické údaje