Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Poznámky ke sluchátkům

Bezpečnost silničního provozu

Vyvarujte se poslechu ze sluchátek v situacích, kdy nesmí být narušeno slyšení.

Ochrana před poškozením sluchu

Nepoužívejte sluchátka při vysoké hlasitosti. Odborníci na sluch varují před opakovaným a dlouhotrvajícím hlasitým poslechem. Pokud vám začne zvonit v uších, snižte hlasitost nebo přestaňte sluchátka používat.

Nezvyšujte hlasitost naráz, a to zejména při používání sluchátek. Hlasitost zvyšujte postupně, aby se zabránilo nadměrnému hluku do uší.

Ohleduplnost k ostatním

Udržujte hlasitost na přiměřené úrovni. Umožní vám to slyšet okolní zvuky, a zároveň budete ohleduplní k lidem kolem vás.

O špuntových sluchátkách

Koncovky utěsňují vaše uši. Proto mějte na paměti, že silný tlak působící na koncovky nebo náhlé odstranění koncovek z uší vyvolá riziko poranění uší nebo ušních bubínků. Po použití opatrně vyjměte koncovky z uší.

Neumísťujte tento produkt blízko lékařských přístrojů.

Tento přístroj (včetně doplňků) obsahuje magnet/y, které mohou interferovat s kardiostimulátory, shunty s programovatelnou chlopní, užívanými při léčbě hydrocefalu nebo jinými lékařskými přístroji. Neukládejte tento produkt v blízkosti osob, které tyto lékařské přístroje používají. Pokud používáte některý z těchto lékařských přístrojů, poraďte se s lékařem předtím, než budete používat tento produkt.