Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Nastavení jasu obrazovky

Jas displeje můžete nastavit na jednu z pěti úrovní.

  1. V nabídce Home vyberte položku [Settings].
  2. Vyberte možnosti [Common Settings] - [Brightness] - požadované nastavení.

Tip

  • Jas obrazovky může být během připojení k počítači a při nabíjení nízký bez ohledu na vybrané nastavení jasu.