Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Seznam zpráv

Zobrazuje se [System software update failed.].

Dokončení aktualizace softwaru systému se nezdařilo.

Postupujte podle pokynů zobrazených v počítači a pokuste se znovu aktualizovat software systému.

Zobrazuje se zpráva [Check the volume level].

  • Alarm (zvuková signalizace) a varování [Check the volume level] jsou používány k ochraně sluchu při prvním zvýšení hlasitosti zvuku na úroveň, která je škodlivá pro váš sluch. Alarm a varování lze zrušit stisknutím libovolného tlačítka.

  • Po zrušení zvukové signalizace a varování lze nastavení hlasitosti zvýšit.
  • Po zobrazení počátečního varování se bude alarm a varování opakovat každých kumulativních 20 hodin, po které je hlasitost nastavena na úroveň, která je škodlivá pro váš sluch. Po tomto varování se hlasitost automaticky sníží.