Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Na přehrávač Walkman se rozlil nápoj (voda, káva atd.) nebo byl přehrávač Walkman omylem vyprán v pračce.

  • Pokud přehrávač Walkman polijete tekutinou nebo jej vyperete v pračce, může vniknout do přehrávače Walkman voda. Přehrávač Walkman okamžitě vypněte a obraťte se na nejbližšího prodejce produktů Sony.