Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Zazní alarm (zvuková signalizace) a zobrazí se zpráva [Check the volume level].

  • Alarm (zvuková signalizace) a varování [Check the volume level] má chránit váš sluch při prvním zvýšení hlasitosti na úroveň, která je pro uši škodlivá. Alarm a varování lze zrušit stisknutím libovolného tlačítka.
  • Po zrušení zvukové signalizace a varování lze nastavení hlasitosti zvýšit.
  • Alarm i varování se zopakuje každých 20 souhrnných hodin po prvním upozornění na nastavení hlasitosti na úroveň, která je škodlivá pro uši. Po tomto varování se hlasitost automaticky sníží.