Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Poznámky k softwaru

  • Zákony na ochranu autorských práv zakazují jakkoli reprodukovat software a doprovodnou příručku, jako celek i částečně, nebo pronajímat software bez povolení vlastníka autorských práv.
  • Společnost Sony nenese v žádném případě odpovědnost za jakékoli finanční škody, ušlý zisk či nároky třetích stran, jež by mohly vzniknout použitím dodaného softwaru.
  • Dodaný software nelze používat s jiným zařízením, než pro které je určen.
  • Mějte na paměti, že v důsledku neustálé snahy o zlepšení kvality se mohou specifikace softwaru změnit bez předchozího upozornění.
  • Záruka se nevztahuje na provoz přehrávače Walkman s jiným softwarem, než který je součástí dodávky.
  • Vysvětlení v této příručce předpokládá, že ovládáte základní operace na počítači.

    Podrobnosti o používání počítače a operačního systému naleznete v příslušných příručkách.