Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Zobrazení informací o přehrávači Walkman

Zobrazte informace, například název modelu a verzi softwaru systému.

  1. Vyberte v nabídce Home možnost [Settings].
  2. Vyberte možnosti [Common Settings] - [Unit Information].