Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Údržba přehrávače Walkman

  • Přehrávač Walkman čistěte měkkou látkou, například čisticím hadříkem na brýle.
  • Pokud je konektor sluchátek znečištěný, může dojít k šumu nebo vynechávání zvuku. Chcete-li si vychutnat poslech v dobré kvalitě, občas konektor sluchátek očistěte kusem suché měkké látky.
  • Dojde-li k nadměrnému znečištění přehrávače Walkman, očistěte jej měkkým hadříkem mírně navlhčeným ve vodě nebo slabém roztoku čisticího prostředku. Dávejte pozor, aby se voda nedostala do přehrávače Walkman a sluchátek.
  • Nepoužívejte žádné abrazivní prostředky, čisticí prášek ani rozpouštědla, jako je alkohol či benzín, protože by mohlo dojít k poškození povrchu přehrávače Walkman.