Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Poznámky k připojení přehrávače Walkman k počítači

  • Když je přehrávač Walkman připojen k počítači, nelze jej ovládat.

  • Neodpojujte přehrávač Walkman od počítače, když probíhá přenos dat mezi přehrávačem Walkman a počítačem prostřednictvím rozhraní USB. Může tím dojít ke ztrátě přenášených dat a dat v přehrávači Walkman.

  • Pokud je přehrávač Walkman připojen k počítači prostřednictvím rozhraní USB, počítač nezapínejte, nerestartujte, neprobouzejte z režimu spánku ani nevypínejte. Jinak může dojít k závadě přehrávače Walkman. Před kteroukoli z těchto činností odpojte přehrávač Walkman od počítače.