Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Podporované formáty

Hudba (přehrávač hudby)

Formáty zvuku

MP3

Formát souboru média: formát souboru MP3 (MPEG-1 Layer3)

Přípona souboru: .mp3

Bitová rychlost: 32 kb/s až 320 kb/s (podpora proměnné přenosové rychlosti (VBR))

Vzorkovací frekvence (*1): 32, 44,1, 48 kHz


WMA (*2)

Formát souboru média: formát souboru ASF

Přípona souboru: .wma

Bitová rychlost: 32 kb/s až 192 kb/s (podpora proměnné přenosové rychlosti (VBR))

Vzorkovací frekvence (*1): 44,1 kHz


Lineární PCM

Formát souboru média: formát souboru Wave-Riff

Přípona souboru: .wav

Bitová rychlost: 1 411 kb/s

Vzorkovací frekvence (*1): 44,1 kHz


AAC (*3)

Formát souboru média: formát souboru MP4

Přípona souboru: .mp4, .m4a, .3gp

Bitová rychlost: 16 kb/s až 320 kb/s (podpora proměnné přenosové rychlosti (VBR)) (*4)

Vzorkovací frekvence (*1): 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

Fotografie (*5) (Photo Viewer)

Formáty fotografií

JPEG

Formát souboru média: Kompatibilní s formátem souborů DCF 2.0/Exif 2.21

Přípona souboru: .jpg

Profil : Profil Baseline

Počet pixelů: Max. 2 048 × 2 048 pixelů (4 194 304 pixelů)


(*1) Vzorkovací frekvence nemusí odpovídat všem kodérům.

(*2) Soubory WMA chráněné autorským právem nelze přehrát.

(*3) Soubory AAC-LC chráněné autorským právem nelze přehrát.

(*4) V závislosti na vzorkovací frekvenci jsou zahrnuty nestandardní nebo nezaručené hodnoty bitového toku.

(*5) Některé soubory fotografií nelze přehrát. Záleží na jejich formátu souboru.