Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Přehrávač Walkman se automaticky vypne nebo zapne.

  • V případě závady se přehrávač Walkman automaticky vypíná a poté znovu zapíná.