Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Přestože v počítači zvolíte možnost „Bezpečně odebrat hardware“, na obrazovce přehrávače Walkman zůstane zobrazena zpráva [Connected USB. The player cannot be operated.] .

  • Pokud používáte systém Windows 7, Windows 8.1 nebo Windows 10, zůstane na obrazovce přehrávače Walkman zobrazena zpráva [Connected USB. The player cannot be operated.]. Pokud jste zvolili možnost „Bezpečně odebrat hardware“ a související operace byla dokončena, nejedná se o problém. Odpojte přehrávač Walkman od počítače.