Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Příručky k přehrávači Walkman

Používání tohoto přehrávače Walkman je popsáno v následujících příručkách.

(Základní příručka) (papírová verze)

Popisuje obsluhu od zapnutí přehrávače Walkman po poslech hudby.

Návod k použití (papírová verze)

Obsahuje poznámky k použití, informace o shodě a jiné informace.

Uživatelská příručka

Momentálně si prohlížíte dokument Uživatelská příručka. Jsou zde popsány informace, jako je například popis funkcí a softwaru přehrávače Walkman.

Důležité informace

Obsahuje informace o právech, zákonech a předpisech k ochranným známkám. Můžete si ji přečíst nainstalováním softwaru (součástí dodávky) do počítače.