Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Zvuk je slyšet pouze z jednoho sluchátka.

  • Pokud konektor není správně zapojený, zvuk není slyšet správně. Zasuňte konektor sluchátek tak, aby zapadl na místo.
  • Vedení uvnitř kabelu sluchátek může být poškozené, protože byl kabel vystaven nepřiměřené síle apod.Pokud k tomu dojde při použití sluchátek dodaných s modelem přehrávače Walkman, požádejte nejbližšího prodejce produktů Sony o opravu.