Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Poznámky k přenášení obsahu, jako je například hudba, z počítače

Obsah, jako je např. hudba nebo složky, přetáhněte do odpovídajících složek podle pokynů na následujících obrázcích. Přehrávač Walkman dokáže přehrávat obsah uložený v 1. až 8. úrovni každé ze složek.

Poznámka

  • U následujících výchozích složek neměňte název.
    • MUSIC
    • PICTURE a DCIM
    V opačném případě je už přehrávač Walkman nerozpozná.
  • Některé skladby zřejmě přehrávač Walkman nepřehraje kvůli ochraně autorských práv.