Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Poznámky k nabíjení akumulátoru

 • Doba nabíjení se liší v závislosti na podmínkách použití akumulátoru.
 • Pokud je výdrž akumulátoru i při úplném dobití přibližně poloviční, je akumulátor nejspíš opotřebený. Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.
 • Pokud přehrávač Walkman nabíjíte po delší době, kdy jste jej nepoužívali, počítač jej nemusí rozpoznat nebo přehrávač Walkman nemusí reagovat. Nabíjejte přehrávač Walkman přibližně 10 minut. Poté by měl začít normálně fungovat.
 • Pokud okolní teplota přesáhne doporučený rozsah, na obrazovce se objeví ikona a nabíjení bude ukončeno.Akumulátor nabíjejte při okolní teplotě 5 °C až 35 °C .
 • Akumulátor je po dobu své životnosti možné nabít ze stavu úplného vybití přibližně 500krát. Tento počet se liší v závislosti na podmínkách, ve kterých je přehrávač Walkman používán.
 • Pokud chcete zabránit zhoršování kvality akumulátoru, nabíjejte jej nejméně jednou za šest měsíců až jednou ročně.
 • Nabíjení pomocí počítačů vyrobených svépomocí nebo upravených počítačů nelze zaručit.
 • Funkčnost portu USB, k němuž je připojen rozbočovač USB, je zaručena pouze tehdy, když použijete rozbočovač USB s vlastním napájením a logem autorizace.
 • Nenechávejte přehrávač Walkman připojený delší dobu k přenosnému počítači, který není připojen ke zdroji napájení. Můžete tím vybít akumulátor počítače.
 • Pokud je přehrávač Walkman připojen k počítači prostřednictvím rozhraní USB, počítač nezapínejte, nerestartujte, neprobouzejte z režimu spánku ani nevypínejte. Jinak může dojít k závadě přehrávače Walkman. Před kteroukoli z těchto činností odpojte přehrávač Walkman od počítače.
 • Přehrávač Walkman se může během nabíjení zahřát. Nejedná se o závadu.
 • Přehrávač Walkman nelze ovládat během jeho připojení k počítači.
 • Dílky ukazatele nabití akumulátoru si nejsou rovny. Ukazatel nabití akumulátoru berte pouze orientačně.
 • [Do not disconnect.] se zobrazuje při přenosu dat mezi přehrávačem Walkman a počítačem. Neodpojujte kabel USB, pokud se zobrazuje zpráva [Do not disconnect.]. V opačném případě by mohlo dojít ke ztrátě přenášených dat a dat v přehrávači Walkman.