Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Nastavení časovače vypnutí obrazovky

Podle potřeby můžete nastavit dobu, po které se při nečinnosti obrazovka vypne.

 1. Vyberte v nabídce Home možnost [Settings].
 2. Vyberte [Common Settings] - [Screen Off Timer] - požadované nastavení.

Poznámka

 • Obrazovka se nevypne v následujících situacích:
  • Při vytváření, obnovování nebo přístupu k databázím
  • Při hledání radiostanic FM
  • Při automatickém ukládání přednastavení radiostanic FM
  • Při přehrávání prezentace
 • Jas obrazovky je snížen, pokud je přehrávač Walkman připojen k počítači.