Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Bruk denne håndboken hvis det oppstår problemer, eller du trenger å finne ut hvordan du skal bruke WALKMAN®.


I enkelte land/områder kan Walkman ha en annen farge enn de som er vist ovenfor.


Det anbefalte programmet for Windows-datamaskiner er blitt endret til "Music Center for PC".