Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Nastavitev glasnosti (samo za države/regije, kjer je zahtevana skladnost z evropskimi direktivami)

Namen alarma (zvočni signal) in opozorila [Check the volume level] je zaščititi vaš sluh, ko glasnost prvič nastavite na raven, ki lahko poškoduje vaš sluh. Alarm in opozorilo lahko izklopite s pritiskom katerega koli gumba.

Opomba

  • Glasnost lahko povečate po izklopu alarma in opozorila.
  • Po prvem opozorilu se alarm in opozorilo ponovita vsakih 20 ur in vas opomnita, da je glasnost nastavljena nad raven, ki lahko poškoduje vaš sluh. V tem primeru se glasnost samodejno zmanjša.
  • Če je glasnost nastavljena na raven, ki lahko poškoduje vaš sluh, in izklopite predvajalnik Walkman, se glasnost samodejno zmanjša na raven, ki je varna za vaš sluh.