Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Kako ga uporabljati

Kako začeti

Pred uporabo

Uporaba predvajalnika Walkman

Deli in krmilni gumbi

Napajanje/polnjenje

Začetne nastavitve

Osnovne operacije

Meni Domov/Meni Možnosti

Priključitev predvajalnika Walkman na računalnik

Inicializacija/posodabljanje

Prenašanje/brisanje vsebine

Postopek prenosa vsebine v predvajalnik Walkman

Namestitev programa »Music Center for PC«

Namestitev programa Content Transfer

Uvoz vsebine v programsko opremo

Prenos vsebine v predvajalnik Walkman

Brisanje vsebine iz predvajalnika Walkman

Upravljanje programa »Music Center for PC«

Glasba

Predvajanje glasbe

Brisanje pesmi

Nastavitve glasbe

Fotografije

Ogled fotografij

Nastavitve fotografij

Radio FM

Poslušanje radia FM

Nastavitve radia FM

Nastavitve

Nastavitve glasbe

Nastavitve fotografij

Nastavitve radia FM

Nastavitve časovnika stanja pripravljenosti

Splošne nastavitve

Jezikovne nastavitve

Obvestilo

Previdnostni ukrepi

Spletno mesto za podporo uporabnikom

Specifikacije

Specifikacije