Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Nastavitev časovnika za izklop zaslona

Nastavite lahko čas, po izteku katerega se zaslon izklopi, če ne izvajate nobenih dejanj.

 1. V meniju Domov izberite [Settings].
 2. Izberite [Common Settings] - [Screen Off Timer] - želena nastavitev.

Opomba

 • Zaslon se ne izklopi v spodaj navedenih primerih:
  • Med dostopanjem do, ustvarjanjem ali obnavljanjem zbirk podatkov
  • Med iskanjem FM radijskih postaj
  • Med samodejno vnaprejšnjo nastavitvijo FM radijskih postaj
  • Med predvajanjem diaprojekcije
 • Ko je predvajalnik Walkman povezan z računalnikom, se svetlost zaslona zmanjša.