Digital Music PlayerNW-E393L/E394L

Части и управление

В този раздел са обяснени функциите на бутоните, куплунгите и другите части на вашия Walkman.

 1. Бутон BACK/HOME

  Натиснете, за да отидете едно ниво по-нагоре на екран със списъци или за да се върнете към предходното меню.

  Натиснете и задръжте за извеждане на началното меню.

 2. 5-посочен бутон

  Натиснете бутона в центъра за стартиране на възпроизвеждането или натиснете знаците /// за придвижване през менютата на екрана на вашия Walkman.

  На бутона има релефна точка, за да се ориентирате при работа с бутоните, без да гледате.

 3. Куплунг за слушалки

  Вкарайте конектора на слушалките, докато щракне на място.

  Звукът ще бъде затруднен, ако слушалките не са свързани правилно.

 4. Куплунг USB

  Свържете USB кабела (доставени) или другите аксесоари, поддържащи микро USB(не са доставени).

 5. Дисплей

 6. Бутон VOL (Сила на звука) +/–

  Натиснете, за да регулирате звука.

  На бутона + има релефна точка, за да се ориентирате при работа с бутоните, без да гледате.

 7. Превключвател HOLD

  Заключете с превключвателя HOLD, за да предпазите вашия Walkman от случайна операция при пренасяне.

  Плъзнете превключвателя HOLD по посока на стрелката (), за да деактивирате всички командни бутони. Плъзнете превключвателя HOLD в обратна посока, за да освободите функцията HOLD.

 8. Бутон OPTION/POWER

  Натиснете за извеждане на менюто с опции.

  Натиснете го и задръжте, за да включите своя Walkman. Натиснете го и задръжте, за да изключите своя Walkman. Екранът изгасва и захранването се изключва.

 9. Бутон RESTART

  Натиснете бутона RESTART с карфица или друг подобен предмет, за да рестартирате вашия Walkman.

 10. Кукичка за връзка

  Използвайте, за да прикачите връзка (не са доставени).