Digital Music PlayerNW-E393L/E394L

Използвайте това ръководство, когато срещате затруднения или когато искате да научите как да използвате своя WALKMAN®.


Цветът на този модел Walkman, продаван в някои държави/региони, може да е различен от показания по-горе.