Digital Music PlayerNW-E393L/E394L

Použite túto príručku, keď máte problémy alebo potrebujete vedieť spôsob používania prehrávača WALKMAN®.


Farebný odtieň prehrávača Walkman predávaného vo vybraných krajinách alebo regiónoch sveta nemusí byť zhodný s farebnými odtieňmi znázornenými vyššie.