Digital Music PlayerNW-WS413/WS414

Z tego podręcznika należy korzystać w razie problemów lub w celu uzyskania informacji na temat obsługi odtwarzacza WALKMAN®.


Kolor odtwarzacza Walkman sprzedawanego w niektórych krajach/regionach może różnić się od przedstawionego.


Zalecany program dla komputerów z systemem Windows zmieniono na „Music Center for PC”.