Digital Music PlayerNW-WS413/WS414

Använd den här manualen när du har problem eller om du behöver veta hur du använder din WALKMAN®.


Färgen på Walkman-modeller som säljs i somliga länder/områden kan skilja sig från den som visas ovan.


Rekommenderat program för Windows-datorer har ändrats till ”Music Center for PC”.