Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Използвайте това ръководство, когато срещате затруднения или когато искате да научите как да използвате вашия WALKMAN®.

Цветът на Walkman, продаван в някои държави/региони, може да е различен от показания по-горе.


LDAC се добавя към поддържаните Bluetooth кодеци, когато актуализирате системния софтуер на свояWalkman към версия 1.10 или по-нова.
Настройка на качеството на безжичното възпроизвеждане (версия на системния софтуер 1.10 или по-нова)


Някои функции се добавят към вашия Walkman, когато актуализирате неговия системен софтуер до версия 1.20 или по-нова. Добавя се по-специално възможността за превключване на паметта за използване, докато сте свързани към компютър.
Избор на памет, която да се използва