Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Käytä tätä opasta, kun WALKMAN®-laitteen käytössä on ongelmia tai kun haluat tietää, miten laitetta käytetään.

Joissakin maissa tai joillakin alueilla myytyjen Walkman-laitteiden väri voi poiketa edellä kuvatuista.


LDAC lisätään tuetuksi Bluetooth-koodekiksi, kun päivität Walkman-laitteen järjestelmäohjelmiston versioon 1.10 tai uudempaan.
Langattoman toiston laadun määrittäminen (järjestelmäohjelmiston versio 1.10 ja uudemmat versiot)


Walkman-laitteeseen lisätään joitakin toimintoja, kun päivität sen järjestelmäohjelmiston versioon 1.20 tai uudempaan. Merkittävä lisäys on mahdollisuus vaihtaa käytettävää muistia, kun laite on yhdistetty tietokoneeseen.
Käytettävän muistin valinta