Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Nettsted for kundestøtte

Hvis du har spørsmål eller problemer angående din Walkman, eller hvis du vil ha informasjon om artikler som er kompatible med Walkman, kan du gå til ett av følgende nettsteder:

For kunder i USA:

http://www.sony.com/walkmansupport

For kunder i Canada:

Engelsk

http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/

Fransk

http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/

For kunder i Latin-Amerika:

http://www.sony-latin.com/index.crp

For kunder i Europa:

http://www.sony.eu/dna/wm/

For kunder i Asia/Oseania/Midtøsten/Afrika:

Engelsk

http://www.sony-asia.com/support

Koreansk

https://scs.sony.co.kr/scs/handler/ProductSupport

Kinesisk (forenklet)

http://service.sony.com.cn/KB/

Kinesisk (tradisjonell)

http://service.sony.com.tw/

For kunder som har kjøpt utenlandsk modell:

http://www.sony.co.jp/overseas/support/