Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Bruk denne håndboken når det oppstår problemer, eller når du skal finne ut hvordan du bruker WALKMAN®.

I enkelte land/områder kan Walkman ha en annen farge enn de som er vist ovenfor.


LDAC legges til i Bluetooth-kodekene som støttes, når du oppdaterer systemprogramvaren på Walkman til versjon 1.10 eller senere.
Angi kvalitet på trådløs innspilling (systemprogramvareversjon 1.10 eller nyere)


Enkelte funksjoner blir lagt til på Walkman når du oppdaterer systemprogramvaren til versjon 1.20 eller senere. Spesielt gjelder dette muligheten til å bytte minne mens den er koblet til en datamaskin.
Velge hvilket minne som skal brukes