Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Redusere forskjellene i volumnivå mellom sanger

Du kan dempe volumet mellom sanger for å redusere forskjellene i volumnivå (Dynamisk normalisering). Du kan bruke denne innstillingen til å hindre at volumet for enkelte sanger blir for høyt eller for lavt når du spiller av sanger i tilfeldig rekkefølge fra flere album med ulike innspillingsnivåer.

  1. Velg [Settings] på Home-menyen.
  2. Velg [Music Settings] – [Dynamic Normalizer] – ønsket innstilling.