Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Se på videoer

Du kan se på videoer som du har overført til din Walkman. Den maksimale oppløsningen til videoinnhold som kan spilles av på din Walkman, er 720×480 punkter.

  1. Velg [Videos] på Home-menyen.
  2. Velg ønsket søkemetode og velg deretter ønskede elementer til den ønskede videoen vises.
  3. Velg videoen.

Hint

  • Hvis du bare vil spille av lyden på videoen, setter du [On-Hold Display] til [No], og deretter aktiverer du HOLD-modus. Skjermen slår seg av og du kan bare lytte til lyden.

Merknad

  • Innstillingene for lydkvalitet gjelder ikke ved avspilling av video.