Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Batteriet går raskt tomt for strøm når du slår på Battery Care-modus.

  • Når du lader batteriet i Battery Care-modus, er batteristatusikonet fullt når ladingen er fullført. Den første linjen på batteriindikatoren vil imidlertid forsvinne noe tidligere enn når batteriet lades til 100 %.