Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Fremdriftsindikatoren på installeringsskjermbildet endres ikke under installeringen av programvaren.

  • Vent til installeringen er fullført – fremdriften er som den skal. Installeringen kan ta 30 minutter eller mer, avhengig av hvilken datamaskin som brukes.