Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Avspillingen går videre til neste album når gjentatt avspilling er angitt.

  • Hvis [Playback Range] er satt til [All Range], endrer du innstillingene for avspillingsområde til [Selected Range].