Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Skjermen for kodeangivelse vises ved sammenkobling med en Bluetooth-enhet.

  • Det kan hende du må oppgi en kode når du oppretter forbindelse med enkelte Bluetooth-enheter. Oppgi samme kode på din Walkman og Bluetooth-enheten. Koden på Walkman er "0000". Se i håndboken for Bluetooth-enheten for informasjon om hvordan du angir koden på Bluetooth-enheten.