Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Betjening av lydstyrke (kun for land/områder som er underlagt europeiske direktiver)

En alarm (pipelyd) og en advarsel [Check the volume level] skal beskytte ørene dine første gang du hever lydstyrken til et nivå som er skadelig for ørene dine. Du kan kansellere alarmen og advarselen ved å trykke på en hvilken som helst knapp.

Merknad

  • Du kan heve lydstyrken etter at alarmen og advarselen er kansellert.
  • Etter den første advarselen gjentas alarmen og advarselen hver 20. kumulative time som lydstyrken er satt til et nivå som er skadelig for ørene dine. Når dette skjer, senkes lydstyrken automatisk.
  • Hvis lydstyrken er satt til et nivå som er skadelig for ørene dine og du slår av din Walkman, senkes lydstyrken automatisk til et nivå som er trygt for ørene.
  • Alarmen (pipetonen) høres ikke ved tilkobling til en Bluetooth-lydenhet.